Hør på musikk når du vil være kreativ

Det har lenge vært en oppfatning at klassisk musikk virker stimulerende på hjernen. Forskning vil ha det til at «glad» musikk kan gi kreativiteten din et løft. Vi får nemlig mer fleksible tankemønstre av slik musikk, og dette hjelper oss med å få flere ideer. Det er enkelt å implementere musikk inn i en arbeidsprosess nærmest uansett hva du bruker dine kreative evner til, og humøret ditt blir også påvirket.

Som nevnt er det den glade, positive musikken som påvirker på best mulig måte. I forskningsundersøkelsen, som ble gjort av forskere fra universiteter i henholdsvis Nederland og Australia, kom det fram at stykker som Vivaldis «Våren» hadde en positiv påvirkning på idéskaping. Den positive musikken stimulerer bedre, og det antas at dette er fordi den utløser dopamin.

Forskerne prøvde nemlig å bruke musikk som utløser andre sinnsstemninger. Det viste seg at musikk som uttrykker sorg, ro og engstelse ikke hadde samme virkning som den positive musikken. Med andre ord er det helt avgjørende hva slags musikk du lytter til. Gir musikken feil sinnsstemning, nytter det ikke.

Samtidig fant forskerne ut at når det gjelder problemløsning, er stillhet å foretrekke overfor selv glad musikk. Problemløsning handler tross alt om logisk tenkning, og ikke så mye av inspirasjon og følelser. Så når du spiller sjakk kan du like gjerne skru av all lyd, men dersom du trenger inspirasjon til å for eksempel skrive en bok, skader det ikke å sette på litt Vivaldi.

Når det gjelder musikkens påvirkning har det ikke blitt gjort omfattende forskning på hvordan ulike musikktyper kan påvirke, bortsett fra at positiv musikk stimulerer kreativitet. Det blir spennende å se hva som kommer fram av forskning i fremtiden.