Musikk som sovemedisin?

De lærde strides om hvorvidt musikk faktisk kan hjelpe de som sliter med søvnen. Påstanden er at musikk kan gi bedre søvnkvalitet og motvirker depressive symptomer som kan komme av søvnmangel. Her snakker vi selvfølgelig musikk av den rolige typen; det hjelper ikke med tungmetall for å falle i søvn. Musikken bør være rolig og avslappende, og gjerne av den klassiske sorten.

Det er ikke enighet blant forskere om hvor stor påvirkning musikk kan ha på søvn, men musikkterapi har blitt tatt i bruk på aldershjem, og der har de funnet ut at eldre som har blitt eksponert for kultur og musikk, konsumerer færre sovepiller. Musikkterapi brukes til så mangt, og særlig musikk med 60 til 80 takter per minutt skal angivelig hjelpe på søvnen.

Dersom det etter hvert viser seg at påstanden om musikkens påvirkning på søvn faktisk stemmer, skal vi ikke se bort ifra at sovemedisiner i fremtiden blir overflødige. Det er uansett logisk å anta at dersom musikken vi hører på faktisk har en beroligende effekt og hjelper oss med å slappe av, kan det gjøre det lettere for oss å falle i søvn.