Kategori: Musikalske instrumenter

Mange har et ønske om å lære å traktere et instrument, og ofte er det gitar avgjørelsen faller på. Det er ikke lett å si hvorfor, men det har kanskje

Musikalske instrumenter

Mange folk har et piano stående hjemme, uten at de egentlig bruker det. Det er synd å la noe så dyrt og verdifullt bare stå der og samle støv, særlig

Musikalske instrumenter